Грб на принцот Македон - 1586 година

Грбот на принцот Македон од Ематија

"Слава на великодушните" од Џон Ферн, Лондон, 1586 г. стр. 155

Сребрен волк на црно кружно поле со испишан текст: Macedonus, Prince of Emathya.

Coat of arms of prince Macedonus

Glory of Generositie by John Fearn, London, 1586, page 155

No comments: