Решение спротивно на правдата

Македонското решение е спротивно на принципите на правдата

Македонското решение е спротивно на принципите на правдата

No comments: