Црешово топче

Црешово топче е артилериско оружје употребувано во борбата за слобода против Османлиите за време на Илинденското востание. Топчињата биле изработувани од црешово дрво и не биле ефективни бидејќи по само неколку истрели се распрсрснувале. Сепак тие го подигале моралот на македонските револуционери во нерамната борба против многу побројниот турски аскер.

Единственото зачувано македонско црешово топче се наоѓа во Историскиот музеј во Истанбул, Турција и е земено од Македонија како воен трофеј.

Црешовото топче на поштенска марка од 1968 година (Југославија):

No comments: