Центар (Скопје)

Coat of Arms of municipality of Centar (Skopje), Macedonia

Click on the image to enlarge!

Грб на општина Центар (Скопје), Република Македонија

Феникс

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: