Македонското потекло на Клеопатра

Македонското етничко потекло на Клеопатра

Македонското етничко потекло на Клеопатра

Клеопатра Седма потекнувала од македонската династија на Птолемеите! Македонското потекло на Птолемеите е потенцирано во повеќе светски изданија!

No comments: