Керамика - Исар, Марвинци

Црвенофигурална сликана керамика, археолошки локалитет Исар Марвинци, Р. Македонија (истражувања 2009 год.) Средина на IV век п.н.е.

1, 2 Борба на амазонка со бел грифин. Амазонката со меч во десната рака и штит во левата. (1) / Две фигури во химатиони пред олтар кои извршуваат пурификација на штитот. (2)

3 Борба на Амазонка со бел грифин. Амазонката е качена на коњ, со копје во десната рака. (3) / Две фигури во химатиони пред олтар кои извршуваат пурификација на штитот. (идентично како слика 2)

1 comment:

Развигор said...

Линкот до постов на Пинг е ставен во поспецијализираната категорија Археологија, наместо во дифолтната Наука.